21 września, 2018

O firmie

IDANET jest firmą usługową działającą w szeroko rozumianej branży elektrycznej i elektrotechnicznej oraz Building IT. Specjalizuje się we wdrażaniu nowoczesnych systemów sterowania procesami produkcyjnymi oraz systemów automatyki budynkowej, w tym systemów telemetrycznych, pozwalających na przesyłanie wartości pomiarowych na odległość. Swoim klientom oferuje całą gamę rozwiązań od instalacji pojedynczych i niezależnych urządzeń po skomplikowane rozproszone, inteligentne systemy zarządzania zużyciem energii EMS (Energy Management Systems) oraz zarządzania budynkami BMS (Building Management Systems). Swoim partnerom biznesowym oferuje kompleksową obsługę na każdym etapie inwestycji od projektu poprzez wdrożenie, aż po całodobową opiekę pogwarancyjną.

W roku 2015 firma IDANET wkroczyła na rynek systemów automatyki urządzeń branży farmaceutycznej i biotechnologicznej. Dzięki zastosowaniu oprogramowania do monitorowania parametrów środowiskowych („Room Monitoring System”) walidowanych pomieszczeń czystych (wg. GMP), takich jak bank komórek macierzystych czy naważalnie izotopów promieniotwórczych, firma pozyskała klientów, u których z powodzeniem wdraża kompleksowe systemy automatyki komór i nawiewników laminarnych, śluz typu „airshower”, specjalizowanych central wentylacyjnych i rozproszonych układów do utrzymania kaskady ciśnień.

W 2017 r. produkt MeternetPRO firmy IDANET otrzymał nagrodę od stowarzyszenia POWEER – Polskiej Organizacji Wspierania Efektywności Energetycznej i Rozwoju, corocznej nagrody „Efektywny 2017”.

W 2021 r. uzyskaliśmy dofinansowanie projektu pt. „Predykcyjny i adaptacyjny system METERNET-EnMS do zintegrowanej kontroli parametrów środowiskowych oraz zużycia energii procesów przemysłowych i biznesowych (PA)”, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, w ramach osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”; Działania „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

Numer umowy o dofinansowanie:  POIR.01.01.01-00-0188/21-00 z dnia 30.11.2021 r. 

Projekt pt. „Predykcyjny i adaptacyjny system METERNET-EnMS do zintegrowanej kontroli parametrów środowiskowych oraz zużycia energii procesów przemysłowych i biznesowych” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Projekt realizuje konsorcjum naukowe w składzie:
Idanet Maciej Idaczyk – Lider Projektu
Politechnika Łódzka
Instytu Nauki i Techniki STIPENDIUM

Czas realizacji Projektu wynosi 27 miesięcy – od 01.10.2021 r. do 31.12.2023 r.

Wartość Projektu ogółem: 2 261 829,41 PLN

Kwota dofinansowania: 1 924 916,47 PLN

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie prac rozwojowych oraz testów w warunkach rzeczywistych, których wynikiem będzie INTELIGENTNY STEROWNIK z MODUŁOWYM SENSOREM oraz INTELIGENTNY KONTROLER – tworzących uniwersalny, adaptacyjny i predykcyjny System Zarządzania Energią METERNET-EnMS (ang. Energy Management System), odpowiadający na popyt wymagającego rynku systemów sterowania przemysłowego i biznesowego (więcej) .